Samen-werken aan uw gezondheid!

Voorlichting

Op verzoek geven we voorlichting aan verenigingen, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties, gemeenten en bedrijven. Natuurlijk hangt het onderwerp samen met de dienstverlening van Fysiotherapie Den Ommelanden.