Samen-werken aan uw gezondheid!

Re-integratie

Soms vallen werknemers uit het arbeidsproces vanwege problemen aan het bewegingsapparaat. Fysiotherapie Den Ommelanden kan behulpzaam zijn bij het re-integratie proces.

Snelle interventie

De arbo- of bedrijfsarts heeft de mogelijkheid om cliënten rechtstreeks te verwijzen naar de fysiotherapeut. Dat is een uitkomst, wanneer snelheid van handelen gewenst is. Het sleutelwoord voor re-integratie is namelijk ‘snelheid’. Start een re-integratietraject niet snel genoeg, dan is de kans op succes aanmerkelijk kleiner. De ervaring leert dat snel en doelmatig ingrijpen het ziekteverzuim in een bedrijf drastisch kan beperken.

Fysergo

Fysiotherapie Den Ommelanden verleent zorg voor arbeidsgerelateerde klachten als Fysergo vestiging.
Fysergo helpt door een vroegtijdige analyse van lichamelijke klachten van werknemers in relatie tot hun functie en hun werk. Fysergo maakt samen met de verwijzer op tijd en op maat een begeleidingstraject voor herstel en voert dit uit. Uitgangspunt hierbij: "doen wat nodig is, niet meer en niet minder". Daarnaast helpt een Fysergo praktijk bedrijven met preventie programma's (lage rugklachten, RSI, etc) en ergonomie advisering (werkplekontwerp).

Fysergo is een landelijk reïntegratiebedrijf en beschikt over een netwerk van een 65 centra voor arbeidsfysiotherapie en re-integratie. Fysergo werkt aan kwaliteit door producten te onderbouwen met "best evidence based" protocollen en richtlijnen en handelt volgens een ISO 9001 management en informatiesysteem. Fysergo werkt samen met wetenschappelijke instituten als de Erasmus Universiteit en verzekeraars om haar producten te toetsen.

Multidisciplinaire trajecten

Fysiotherapie Den Ommelanden heeft veel ervaring met re-integratie trajecten, zowel mono- als multidisciplinair. We hebben goede samenwerkingsverbanden met eerstelijnspsychologen en diëtisten en werken daarmee veelal onder één dak samen. We hebben een breed scala aan diensten en expertise in huis. Dat maakt het mogelijk cliënten zo goed mogelijk te begeleiden naar een optimaal herstel.