Samen-werken aan uw gezondheid!

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen

Preventie heeft als doel te zorgen dat mensen gezond blijven, door enerzijds de gezondheid te bevorderen en anderzijds de gezondheid te beschermen. Ook heeft preventie als doel ziekten en aandoeningen te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Onder preventie valt ook het voorkomen van complicaties. Preventie kan daarom een onderdeel vormen van een behandeltraject.
Fysiotherapie Den Ommelanden streeft er naar om een zo structureel en duurzaam mogelijk resultaat in een behandeltraject te bewerkstelligen.