Samen-werken aan uw gezondheid!

Werkwijze

Hoe werkt Fysiotherapie Den Ommelanden?

Zowel met als zonder verwijzing kunt u bij ons terecht. In beide gevallen belt u met ons centrale nummer 088-0005757, of u meldt zich aan via onze website.
Indien u geen verwijzing hebt, dan bepalen we tijdens het eerste gesprek of we de geschikte behandelaar voor u kunnen zijn. Is dat het geval, dan volgt er een fysiotherapeutisch onderzoek. Dat gebeurt ook wanneer u wel bent verwezen door een arts of specialist. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek bepalen we samen met u wat de beste behandeling is.
Doorverwijzen naar een collega of een andere zorgverlener is mogelijk als deze over specialisaties beschikt die kunnen helpen het probleem beter op te lossen. Samenwerken met andere disciplines gebeurt veel binnen Fysiotherapie Den Ommelanden.
Veel aandacht is er voor een actieve deelname van de cliënt aan het herstelproces. Denk daarbij aan het uitvoeren van huisoefeningen of het volgen van een gerichte training.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Al uw gegevens worden vastgelegd in ons elektronisch patiëntendossier Fysioroadmap. De gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden zorgvuldig bewaakt. Natuurlijk krijgt u op verzoek altijd inzage in uw gegevens. Meer informatie over rechten en plichten van cliënten in de zorg (WGBO).