Samen-werken aan uw gezondheid!

Waarneming

Tijdens vakanties of bij ziekte maakt uw fysiotherapeut indien nodig gebruik van een waarnemer om de continuïteit van uw behandeling te waarborgen.