Samen-werken aan uw gezondheid!

Fysiotherapie vergoed vanuit aanvullende verzekering

Geen eigen risico. Weet u hoe uw behandelingen fysiotherapie worden vergoed door uw zorgverzekeraar?

Reguliere fysiotherapie:

Reguliere fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dus niet vanuit de basisverzekering.
Het aantal behandelingen dat wordt vergoed, hangt af van de soort aanvullende verzekering die u heeft afgesloten.
Over deze behandelingen wordt geen eigen risico ingehouden.

Chronische aandoening:

Voor bepaalde chronische aandoeningen (info hierover op www.defysiotherapeut.com) geldt een andere regeling. De behandelingen voor deze aandoeningen worden vanaf de 21ste keer vergoed vanuit de basisverzekering.

De eerste 20 behandelingen hiervoor moet u zelf betalen.
Als u aanvullend verzekerd bent, worden deze behandelingen vergoed vanuit deze verzekering.
Het aantal behandelingen dat wordt vergoed, hangt af van de soort aanvullende verzekering die u heeft afgesloten.
Indien het eigen risico voor de basisverzekering nog niet is verbruikt, wordt over de behandelingen vanaf de 21ste keer wel eigen risico ingehouden.

Een voorbeeld:
U heeft bijvoorbeeld een aanvullende verzekering voor 12 behandelingen fysiotherapie per jaar. Dan worden 12 behandelingen van de eerste 20 vergoed. Vervolgens krijgt u een rekening van uw zorgverzekeraar of van uw fysiotherapeut voor de resterende 8 behandelingen. Daarna zullen de benodigde vervolgbehandelingen (vanaf de 21ste keer) worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor meer informatie: www.defysiotherapeut.com of informeer bij uw zorgverzekeraar.