Samen-werken aan uw gezondheid!

PeuterPret

Rennen, klimmen, springen, kruipen, rollen en dollen! Je peuter in beweging bij PeuterPret!

Spelen is leren!

PeuterPret is speciaal bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar die onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut extra bewegingservaring opdoen. Samen springen, klimmen, balanceren, gooien en vangen. Alle vaardigheden komen aan bod! PeuterPret verbetert motorische vaardigheden, bewegingservaring en plezier in bewegen. De kinderen krijgen meer zelfvertrouwen!

De pedagoge en diëtiste verzorgen leuke ouderavonden waar op een verrassende wijze voeding en opvoeding aan bod komen. De avond wordt ingevuld op een praktische en persoonlijke wijze! Zoals: "Hoe doen andere ouders dat nou?"
Daarnaast bieden we een vloeiende doorstroming naar Peutergym van sportvereniging Uithuizen.

PeuterPret is een multidisciplinair programma waarin het GGD-consultatiebureau, Gemeente Eemsmond 100%fit, Diëtistenpraktijk RoMe, de pedagogen van CEDIN, Sportvereniging Uithuizen en Fysiotherapie Den Ommelanden samenwerken ter bevordering van een gezonde leefstijl bij kinderen tussen 2 en 4 jaar.

PeuterPret is geschikt voor kinderen die:

  • faalangstig zijn en b.v. het klimmen en klauteren griezelig vinden
  • te zwaar zijn of dreigen te worden
  • letterlijk en/of figuurlijk sterker in hun schoenen willen of zouden moeten staan
  • grof motorisch onhandig zijn
  • veel vallen/struikelen
  • na individuele begeleiding van een kinderfysiotherapeut nu in groepsverband de motorische vaardigheden willen blijven oefenen/uitbreiden
  • een lichte motorische achterstand hebben

De PeuterPret groep:

Een groep bestaat uit 5-8 kinderen. De PeuterPret les duurt 45 minuten en wordt gegeven in de gymzaal van de basisschool de Regenboog in Uithuizen gedurende 12 weken. Tijdens een intake en een outtake worden samen met de ouders en de kinderfysiotherapeut het motorisch niveau en de individuele doelen bepaald. De PeuterPret wordt gegeven door Ellen Rietveld, Mirjam Beekman-Sienot en Elvira van Bolhuis.

De contactmomenten met de ouders en mogelijke individuele begeleiding door een pedagoge en diëtiste vinden plaats op locatie. PeuterPret wordt vanaf 1 november 2016 ook in de gemeente Bedum aangeboden.

Naast PeuterPret bieden wij ook Kidsclub aan.