Samen-werken aan uw gezondheid!

Beweegprogramma oncologie

Kanker en dan?

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 75.000 mensen te horen dat ze kanker hebben. Ondanks de steeds betere behandelmethoden kunnen patiënten geconfronteerd worden met vervelende bijwerkingen zoals extreme vermoeidheid, een verslechterde conditie, en een verlies aan kracht. Deze factoren zorgen er vaak voor dat het lastig is om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken.

Het beweegprogramma Oncologie biedt patiënten de mogelijkheid om te werken aan conditieverbetering en krachttoename onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Deze mogelijkheid wordt geboden in de vestigingen Bedum, Groningen en Uithuizen.

Doelstelling

Doelstelling van het beweegprogramma is het optimaliseren van de kwaliteit van leven door het verbeteren van de belastbaarheid.

Voor wie

Iedereen die tijdens en/of na de behandeling in het ziekenhuis aan zijn/haar conditie, kracht en algemeen welbevinden wil werken, kan aan het programma deelnemen. Het maakt niet uit of de behandeling bestaat uit chirurgie, chemotherapie, radiotherapie of hormonale behandeling. Deelname aan het programma kan tijdens alle fasen van de behandeling, dus ook in de behandelfase en in de palliatieve fase. Tot voor kort werd vaak rust geadviseerd tijdens de behandelfase (adjuvante fase). Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat juist gedoseerde fysieke activiteiten een gunstige invloed hebben op de kwaliteit van leven.

Op maat gemaakt

Een beweegprogramma voor oncologiepatiënten vergt een individuele aanpak. Om inzicht te krijgen in de specifieke behoeften en mogelijkheden van een patiënt vindt er na de verwijzing eerst een uitgebreide individuele intake plaats. Deze bestaat uit een gesprek, enkele vragenlijsten en metingen. Tijdens deze intake worden de individuele doelstellingen in samenspraak met de patiënt vastgesteld. Aan de hand hiervan wordt een persoonlijk afgestemd trainingsprogramma opgesteld. Onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut wordt er gedurende 27 weken, twee maal per week, in groepsverband of individueel getraind.

Het programma bestaat uit een combinatie van krachttraining, cardiotraining, stabiliteit oefeningen en ontspanningsoefeningen. Elke 8 weken zijn er individuele evaluatiemomenten en het traject wordt afgesloten met een eindevaluatie, waarbij de voortgang ten opzichte van de gestelde doelen wordt beoordeeld.

We werken nauw samen met de huisarts, de diëtist en de psycholoog uit de regio.

Verwijzing

Een verwijzing van oncoloog, oncologisch verpleegkundige of huisarts is noodzakelijk om deel te nemen aan het programma.

Vergoeding

Oncologiepatiënten vallen voor de verzekering onder “chronische aandoeningen”. Dit betekent dat de eerste 20 behandelingen voor rekening zijn van de aanvullende verzekering van de patiënt, dan wel voor eigen kosten van de patiënt. De vervolgbehandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering.