Samen-werken aan uw gezondheid!

Kidsclub

KidsClub is een multidisciplinair beweegprogramma waarin de gemeente Eemsmond, Fysiotherapie Den Ommelanden, de pedagogen van Cedin en diëtistenpraktijk RoMe samenwerken. Het is opgezet ter bevordering van een gezonde leefstijl bij kinderen.

Wie kan meedoen?

KidsClub is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar, die zijn verwezen door de huisarts, GGD-arts of via de school. Ook ouders met kinderen in deze doelgroep kunnen zich aanmelden.

Wat is het doel van KidsClub?

Het doel van KidsClub is het in beweging krijgen van kinderen:

  • die niet goed mee kunnen komen met schoolgym en met sport
  • met een (dreigend) overgewicht, en/of
  • met een motorische ontwikkelingsachterstand

Het programma is bedoeld om de kinderen, samen met de ouder(s)/ verzorger(s) te stimuleren tot een gezonde leefstijl. De samenwerking tussen diëtist, pedagoog en kinderfysiotherapeut garandeert een programma dat afgestemd is op het kind en het gezin. Er wordt gekeken naar de huidige leefstijl, gewoonten en gedragingen en naar eventuele andere aandachtspunten. Daarnaast wordt er gekeken naar de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

Door dit programma zullen kinderen meer plezier krijgen in bewegen en daardoor sneller een gezonde leefstijl nastreven. Het programma heeft als einddoel om na het volgen van de KidsClub kinderen gemotiveerd over te laten stappen naar een reguliere sport naar keuze.

De KidsClub groep:

Een groep bestaat uit 5-8 kinderen. Een KidsClub traject duurt 20 weken, waarbij de kinderen 2 keer per week komen trainen. Dit vindt plaats op de woensdagmiddag om 14:30 uur in het Gezondheidscentrum Uithuizen en op de vrijdagmiddag om 15:45 uur uur in sporthal de Mencke. Een KidsClub training duurt 1 uur. KidsClub wordt gegeven door Ellen Rietveld en Mirjam Beekman-Sienot.

De ouderavonden en mogelijke individuele begeleiding door een pedagoge en diëtiste vinden plaats in het Gezondheidscentrum Uithuizen.

In Bedum vindt KidsClub plaats op vrijdagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur in sporthal de Beemden.

Vergoeding

De eerste 18 behandelingen kinderfysiotherapie zijn opgenomen in de basisverzekering. De behandelingen daarna worden vergoed via de aanvullende verzekering. De vergoeding voor diëtiek is opgenomen in de basisverzekering. De kosten van de pedagoge worden vergoed door de gemeente.

Aanmelden kan via 088-0005757 en het aanmeldformulier.

Naast Kidsclub bieden wij ook PeuterPret en KleuterPret aan.