Samen-werken aan uw gezondheid!

Hartrevalidatie

Ingrijpende gebeurtenis

Een hartinfarct of hartoperatie kan je leven – en dat van je omgeving - behoorlijk op de kop zetten. Niet alleen fysiek, vaak zijn er ook psychische gevolgen. Bij veel mensen is het vanzelfsprekende vertrouwen in het eigen lichaam verdwenen. Hartrevalidatie helpt u om er lichamelijk en geestelijk weer bovenop te komen.

Hartrevalidatie

Niet iedereen heeft hartrevalidatie nodig. In opdracht van de cardioloog bepaalt de verpleegkundig consulent samen met u of hartrevalidatie zinvol is. Het gesprek hierover vindt plaats tijdens de opname in het ziekenhuis. Is het antwoord ja, dan wordt bekeken welk hartrevalidatieprogramma voor u het meest geschikt is. Fysiotherapie Den Ommelanden heeft i.s.m. het UMCG een passend revalidatieprogramma ontwikkeld voor zowel de 2e fase als de 3e fase hartrevalidatie.

Twee sporen

Hartrevalidatie bij Fysiotherapie Den Ommelanden bestaat uit twee onderdelen: voorlichting en beweging.
De voorlichting krijgt u in het ziekenhuis van een team bestaande uit een verpleegkundige, een cardioloog, een fysiotherapeut, een diëtist en een maatschappelijk werker.
Voor de hartrevalidatie 2e fase gaat u naar Fysiotherapie Den Ommelanden in Plaza Sportiva Euroborg. Daar staat een team van goedopgeleide fysiotherapeuten voor u klaar.
U traint gedurende zeven weken, twee keer per week, een uur lang. De 3e fase hartrevalidatie kan ook in onze andere vestigingen plaatsvinden.

Voorlichting

Tijdens de voorlichting krijgt u informatie over de oorzaak van en de risicofactoren voor een hartinfarct. Ook krijgt u adviezen om het voortschrijden van hart- en vaataandoeningen te voorkomen. Uitgebreid aan bod komen zaken die te maken hebben met leefstijl: gezond eten, regelmatig bewegen en stoppen met roken. Na een hartinfarct of hartoperatie zijn er vaak allerlei klachten, vragen en problemen. U kunt daarmee altijd bij het team terecht. Wilt u uw partner, ouders of kinderen bij de voorlichting betrekken? Ook dat kan.

Bewegen

Onder leiding van een fysiotherapeut leert u uw lichamelijke grenzen kennen en vergroten. Hierdoor nemen uw onzekerheid en angst ten aanzien van de eventuele gevolgen van de hartziekte af. Patiënten met coronaire hartziekten (vernauwing van kransslagaders) hebben baat bij een fysiek trainingsprogramma en psychosociale begeleiding als het gaat om het beïnvloeden van belangrijke cardiale risicofactoren als inactiviteit, verhoogde bloeddruk en cholesterol, overgewicht, roken en ongezonde voedingsgewoonten.

Het doel van het beweegprogramma is de risico's van de hart- en vaatziekten verminderen door de lichamelijke gesteldheid te verbeteren.
Maar voordat u bewegingsoefeningen gaat doen, vult u een vragenlijst in. Het is een hulpmiddel bij het bepalen van uw doelen. Daarna start u in groepsverband  met uw programma. Het bestaat uit fietsen, sport & spel, ontspanning, zwemmen en circuit-training met trainingsapparatuur, eventueel afgewisseld met buitenactiviteiten. Regelmatig bespreken we het programma en de gestelde doelen met u. Zonodig volgt daarna een aanpassing.

Na de hartrevalidatie

Belangrijk is om ook na de hartrevalidatie lichamelijk actief te blijven. Daarvoor kunt u ook bij ons terecht. Onder leiding van een deskundige fysiotherapeut wordt dan een vervolgprogramma samengesteld dat u op het lijf is geschreven.
Speciaal voor mensen met de risicofactor overgewicht hebben we de cursus Leef je Gezond. De cursus helpt mensen hun leefstijl te verbeteren. Vaak is het de enige weg tot een blijvende vermindering van het lichaamsgewicht en een gezonder leven.

Kosten

De kosten voor hartrevalidatie worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan moet u deze kosten zelf betalen.

Afspraak

U neemt contact op met Fysiotherapie Den Ommelanden voor een oproep voor het beweegtraject. De fysiotherapeut belt u daarna voor het maken van een afspraak. U kunt in principe binnen vijf werkdagen na aanmelding beginnen met uw beweegprogramma.

Trainingslocatie

De bewegingstraining voor de 2e fase wordt gegeven in Plaza Sportiva Euroborg. Het adres is Boumaboulevard 527 in Groningen. U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage (bij de stoplichten voor de Euroborg linksaf gaan). Met de lift bij de Jumbo-supermarkt gaat u naar de eerste etage. U bent dan bij Plaza Sportiva. Bij de balie wijzen ze u verder de weg.
Voor de 3e fase hartrevalidatie kunt u terecht in de vestigingen Groningen, Bedum, Ten Boer en Uithuizen.