Samen-werken aan uw gezondheid!

COPD

Wat is COPD?

COPD is een verzamelnaam voor aandoeningen aan de luchtwegen en de longen. In Nederland zijn volgens een schatting ca. 320.000 mensen die de diagnose COPD hebben gekregen. Daarnaast zijn er nog eens ruim 300.000 mensen met een verhoogd risico op COPD, zonder dat zij dit zelf weten. Er bestaan grote verschillen in oorzaak en ernst van de klachten, hiermee moet in de behandeling rekening worden gehouden.

Mensen met COPD worden bij inspanning benauwd en kortademig, waardoor het bewegen steeds moeizamer gaat. Als gevolg hiervan gaan mensen steeds minder bewegen en neemt de conditie steeds verder af.

Door middel van een beweegprogramma kan deze negatieve spiraal doorbroken worden. De aandoening op zich is niet te genezen, maar wel zijn de omstandigheden te verbeteren.
Daarom heeft Fysiotherapie Den Ommelanden een speciaal beweegprogramma voor COPD ontwikkeld. Door de training worden met name de conditie en kracht verbeterd, waardoor het dagelijks functioneren minder inspanning kost en de kwaliteit van leven verbetert.

Doel van het beweegprogramma

Na een eerste gesprek met uw fysiotherapeut bekijkt u samen welke hinder u in het dagelijks leven ondervindt. Het beweegprogramma wordt opgesteld aan de hand van uw wensen, rekening houdend met uw mogelijkheden en eventueel aanwezig andere ziektebeelden.

De meest voorkomende behandeldoelen bij mensen met COPD zijn:

  • Het verminderen van de kortademigheid
  • Het bevorderen van de afvoer van slijm
  • Het verbeteren van het inspanningsvermogen
  • Het overwinnen van angst voor inspanning
  • Het ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl

Hierbij kunt u denken aan het aanleren van bepaalde technieken, waardoor u zelf op een effectieve manier uw mucus (slijm) kunt klaren. Ook kan uw fysiotherapeut u begeleiden bij inspanning om uw uithoudingsvermogen te verbeteren. Daarnaast kan hij/zij u oefeningen aanleren om de kracht en het uithoudingsvermogen van uw ademhalingsspieren te verbeteren, u goede ademhalingstechnieken aanleren en u bijvoorbeeld adviezen geven omtrent het afwisselen van inspanning en rust
Gedurende de behandeling houdt de fysiotherapeut u nauwlettend in de gaten. Wanneer de behandeldoelen zijn behaald, kan uw fysiotherapeut u informeren over de mogelijkheden van nazorg om de behaalde effecten te behouden.
Het uiteindelijke doel is uitstroom naar het reguliere beweeg- en sportaanbod, dat wil zeggen zelfstandig bewegen zonder supervisie van de fysiotherapeut.

Voor wie?

Het beweegprogramma is bedoeld voor mensen met de aandoening COPD, die de conditie willen verbeteren en de klachten t.g.v. COPD willen verminderen. Ook bij astma speelt fysiotherapie een belangrijke rol in het begeleiden bij een actieve leefstijl. Door sporten en bewegen verbetert de conditie en worden de benauwdheidsklachten minder.

De fysiotherapeut

Het beweegprogramma wordt begeleid door een deskundige fysiotherapeut van Fysiotherapie Den Ommelanden. José Westeneng en Anneriek Vos zijn geschoold in de begeleiding van COPD patiënten.

Het beweegprogramma

Het beweegprogramma heeft een totale duur van 6 maanden. In deze periode gaat u bewegen onder begeleiding van de fysiotherapeut. De invulling van het trainingsprogramma is afhankelijk van de individuele situatie van de patiënt en van factoren die het inspanningsvermogen beperken.

Voor aanvang van het beweegprogramma worden gezamenlijk afspraken gemaakt en de doelstellingen van het programma worden vastgesteld. Daarna gaat het beweegprogramma van start en wordt er een trainingsprogramma opgesteld aan de hand van de informatie uit het eerste gesprek en de resultaten uit de afgenomen testen.

Gedurende het beweegprogramma worden er verschillende testen afgenomen, hiermee wordt het effect van het beweegprogramma in de gaten gehouden. Deze testen zijn: de 6-minuten wandeltest, een spierkrachttest, een beweegervaringstest en daarnaast worden de BMI en de vetvrije massa bepaald.