Samen-werken aan uw gezondheid!

Chronische lage rugklachten

Bijna elke volwassene krijgt ooit in zijn leven te maken met lage rugklachten. Iets meer dan de helft van de mensen geeft aan dat de klachten plotseling ontstaan tijdens een activiteit, zoals bukken of tillen. De overigen geven aan dat de klachten juist langzaam zijn op komen zetten. Bij ongeveer 95% van deze mensen met lage rugklachten zijn de klachten a-specifiek. Dat wil zeggen, dat de precieze oorzaak van de klachten niet is aan te geven. In vrijwel alle beroepen komen rugklachten voor al zijn sommige beroepen iets gevoeliger voor rugklachten dan andere. Ook tijdens en na de zwangerschap kunnen lage rugklachten ontstaan.

Wat zijn lage rugklachten?

Lage rugklachten kunnen verschillende soorten klachten zijn. De een heeft lage rugklachten in de spieren, de ander meer in de gewrichten van de wervelkolom. De prognose van lage rugklachten is in de meeste gevallen gunstig. Ongeveer 70% van de mensen is binnen zes weken van de rugklachten af en 95% binnen drie maanden. Lage rugklachten worden echter gekenmerkt door hun vaak terugkerende karakter. In ongeveer 50 tot 80% van de gevallen komen de klachten, in meer of mindere ernstige vorm, binnen een jaar terug.

Doel beweegprogramma

Rugklachten die langer aanwezig zijn dan 12 weken of vaker dan 2 keer per jaar terugkeren noemen we chronisch. In dat geval kunnen rugklachten beperkingen veroorzaken in het dagelijkse leven, op het werk en tijdens de sportbeoefening. Indien men minder gaat bewegen als gevolg van lage rugklachten, nemen de belastbaarheid van de rug en de conditie af. Juist bij aspecifieke rugklachten, waar geen aantoonbare schade aanwezig is, is het dus belangrijk om te blijven bewegen!
Het doel van het beweegprogramma is het verbeteren van het functioneren in het algemeen dagelijks leven, op het werk of bij sport, door het trainen van conditie, kracht, coördinatie en de stabiliteit van de lage rug.

Voor wie?

Het oefenprogramma is bestemd voor mensen die langer dan 12 weken of vaker dan 2 keer per jaar terugkerende aspecifieke lage rugklachten hebben.

De fysiotherapeut

Het beweegprogramma wordt begeleid door een deskundige fysiotherapeut.

Het beweegprogramma

De totale duur van het beweegprogramma is 6 maanden en bestaat uit de volgende onderdelen:

Intake:

Tijdens de intake zal een bewegingsonderzoek plaatsvinden. Er wordt u gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen en worden er testen afgenomen, dit om de beginsituatie voor wat betreft uw conditie zo goed mogelijk te bepalen.

Beweegprogramma:

Onder begeleiding van een deskundige fysiotherapeut werkt u aan het verbeteren van uw uithoudingsvermogen en spierkracht. U kunt hierbij gebruik maken van de fitnessapparatuur bij Fysiotherapie Den Ommelanden.
Het programma wordt voor u persoonlijk op maat opgesteld en kan gedurende het programma worden aangepast.

Evaluatiemomenten:

Na 3 maanden vindt er een tussentijdse evaluatie plaats waarin de vragenlijsten en testen herhaald worden. Het effect van het beweegprogramma kan zo worden bepaald en indien nodig kan het oefenschema op individueel niveau aangepast worden. Na zes maanden vindt de eindevaluatie plaats.