Samen-werken aan uw gezondheid!

Artrose

Artrose is de meest voorkomende aandoening van het bewegingsapparaat. Mensen met artrose kunnen bij Fysiotherapie Den Ommelanden terecht voor een beweegprogramma dat speciaal voor deze doelgroep is ontwikkeld.

Wat is artrose?

Artrose is een chronische gewrichtsbeschadigende aandoening. Het is een progressieve aandoening waarbij slijtage van het gewrichtskraakbeen optreedt. Door middel van het uitvoeren van een beweegprogramma wordt het degeneratieve proces van het weefsel vertraagd. Daarnaast kan een beweegprogramma zorgen voor pijnvermindering en de uitvoering van activiteiten in het dagelijks leven verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat een beweegprogramma het aantal gewrichtsvervangende operaties in omvang doet afnemen.

Doel beweegprogramma

Het doel van het beweegprogramma is dat patiënten een actieve leefstijl ontwikkelen, welke voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en dat zij deze leefstijl zelfstandig kunnen handhaven. Daarnaast is het beweegprogramma gericht op het verbeteren van uw uithoudingsvermogen, opbouw van spierkracht en vermindering van uw klachten.

Voor wie?

Het beweegprogramma is voor mensen met artrose, die gemotiveerd zijn om een actieve leefstijl te ontwikkelen.

De fysiotherapeut

Er zijn meerdere fysiotherapeuten van Fysiotherapie Den Ommelanden die verantwoordelijk zijn voor het beweegprogramma, één van deze fysiotherapeuten begeleidt u tijdens het gehele programma. Daarnaast zijn er consulten mogelijk met een diëtiste of psycholoog, wanneer dit noodzakelijk of gewenst is.

Het beweegprogramma

Het beweegprogramma duurt in zijn totaliteit 6 maanden. Gedurende deze periode traint u onder deskundige begeleiding in onze fitnessruimte. Tijdens verschillende fasen van het programma krijgt u ook oefeningen mee naar huis. Het beweegprogramma artrose bestaat uit de volgende onderdelen:

Intake:

Tijdens de intake zal een bewegingsonderzoek gedaan worden. Er wordt u gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen en worden er testen afgenomen, dit om uw conditionele beginsituatie wat betreft uw conditie zo goed mogelijk te bepalen.

Beweegprogramma:

Onder begeleiding van een deskundige fysiotherapeut werkt u aan het verbeteren van uw uithoudingsvermogen en spierkracht. U kunt hierbij gebruik maken van de fitnessapparatuur bij Fysiotherapie Den Ommelanden. Het programma wordt voor u persoonlijk opgesteld en kan gedurende het programma worden aangepast.

Evaluatiemomenten:

Na 3 maanden vindt er een tussentijdse evaluatie plaats waarin de vragenlijsten en testen herhaald worden. Het effect van het beweegprogramma kan zo worden bepaald en indien nodig kan het oefenschema op individueel niveau aangepast worden. Na zes maanden vindt de eindevaluatie plaats.

Voorlichtingen:

Gedurende het programma wordt voorlichting gegeven. Hierbij wordt u extra informatie verschaft over artrose en kunt u bij verschillende deskundigen terecht voor al uw vragen betreffende de aandoening

Voedingsadviezen / consult psycholoog:

Indien nodig of gewenst kan er een afspraak gemaakt worden met de diëtiste voor voedingsadviezen of met de psycholoog voor een individueel gesprek.