Samen-werken aan uw gezondheid!

Dry needling

Myofasciale pijn betreft pijn in het houdings- en bewegingsapparaat, die veroorzaakt wordt door aanwezigheid van myofasciale triggerpoints. Een triggerpoint is een kleine voelbare verharding in de spierbuik van een spier. Bij druk op het triggerpoint ontstaat pijn en kan er een karakteristieke uitstraling ontstaan. Vaak bevindt een triggerpoint zich op een heel andere plaats dan waar de pijn gevoeld wordt. Iedere spier heeft een eigen uitstralingsgebied waar de pijn zich kan voordoen, zo kunnen triggerpoints in de nek bijvoorbeeld hoofdpijn veroorzaken. Naast pijnklachten kan een triggerpoint bewegingsbeperking, stijfheid, krachtsverlies, of coördinatieproblemen veroorzaken.

De behandeling

Een speciaal geschoolde fysiotherapeut kan myofasciale pijnklachten herkennen en de triggerpoints opsporen die de pijn veroorzaken. De behandeling zal gericht zijn op het inactiveren van de triggerpoints: strakke spierstrengen die verantwoordelijk zijn voor de toegenomen spierspanning en pijn worden daarbij losgemaakt.
Hiervoor zijn verschillende therapeutische technieken beschikbaar:

  • compressie (druk) op het triggerpoint
  • rektechnieken
  • dry needling: door het inbrengen van een dunne naald in het triggerpoint wordt het punt inactief

Het effect van dry needling is, dat de verkrampte spier waarin het triggerpoint zich bevindt, meteen ontspant. De spierstofwisseling kan zich hierdoor herstellen. Dit zorgt er voor dat u minder pijn hebt.
Een behandeling met dry needling is pijnlijk. De reactie van het triggerpoint op het naaldje voelt als een elektrische schok. Ook kunt u tijdens de behandeling de uitstralende pijn voelen die door het triggerpoint wordt veroorzaakt.

Na een behandeling met dry needling voelt de behandelde spier vaak de eerste uren gevoelig, stijf of beurs aan. Deze napijn wordt geleidelijk minder, meestal is de pijn na vijf dagen helemaal verdwenen.
Aansluitend op een dry needling behandeling doet de fysiotherapeut rekoefeningen met u en krijgt u oefeningen om de spierkracht en coördinatie verder te verbeteren.

Wat kunt u er zelf aan doen

Het is belangrijk om na te gaan welke factoren een rol spelen in het ontstaan of onderhouden van de klachten, zoals bijv. te veel stress, een verkeerde houding, te hard of verkeerd trainen of een onverstandig eetpatroon.
Het regelmatig doen van rekoefeningen en het aanpassen van de houding zal positief bijdragen aan een goed behandelresultaat.

U krijgt bij de behandeling begeleiding van de fysiotherapeut om bepaalde patronen in uw dagelijks leven aan te passen. Ook is het mogelijk dat de fysiotherapeut u hiervoor doorverwijst naar andere behandelaars.