Samen-werken aan uw gezondheid!

Kinderfysiotherapie

Kinderen van nul tot zestien jaar kunnen bij ons terecht voor kinderfysiotherapie. Ons team van kinderfysiotherapeuten bestaat uit Mirjam Beekman-Sienot, Ellen Rietveld en Elvira van Bolhuis. Zij zijn gespecialiseerd op het gebied van bewegingsproblemen bij kinderen.
Dit kunnen zowel lichamelijke klachten zijn als ook motorische problematiek. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om klachten aan het bewegingsapparaat, maar ook om baby’s met een voorkeurshouding. Ook een kind met complexe motorische problematiek als gevolg van een ontwikkelingsachterstand of een schoolgaand kind, dat moeite heeft om mee te komen op motorisch vlak, kan bij de kinderfysiotherapeut terecht. Voor kinderen die hierdoor sociaal-emotionele problemen ontwikkelen, kan de kinderfysiotherapie ook een oplossing bieden.
Omdat kinderen voortdurend in ontwikkeling zijn, vraagt dit om een andere aanpak dan fysiotherapie voor volwassenen. Specifieke kennis van de groei en ontwikkeling en kennis van kind gerelateerde aandoeningen is dan ook van groot belang.
De kinderfysiotherapie behandeling bestaat hoofdzakelijk uit oefentherapie, waarbij kinderen op speelse wijze hun motorische vaardigheden leren verbeteren. Het daarbij gebruikte oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.

Klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. Er is daarom nauw contact met de huisarts of kinderarts of andere behandelaars, zoals bijvoorbeeld de logopedist. Indien nodig kan ook doorverwijzing binnen onze praktijk plaatsvinden: zo kan bijvoorbeeld een kind met knieklachten beter op zijn plek zijn bij de sportfysiotherapeut en een kind met incontinentieproblemen bij de bekkenfysiotherapeut. De behandeling vindt vaak plaats op verwijzing van huisarts of specialist, maar de kinderfysiotherapeut is ook rechtstreeks toegankelijk. De vergoeding voor kinderfysiotherapie is opgenomen in de basisverzekering, de eerste 18 behandelingen worden hieruit vergoed. De behandelingen daarna worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Kinderfysiotherapie is mogelijk in onze vestigingen in Uithuizen, Middelstum, Ten Boer en Bedum. Bij kinderen van 0-2 jaar en kinderen met een specifieke hulpvraag of aandoening, vindt de behandeling plaats in de vertrouwde thuisomgeving.

Voor kinderen hebben wij daarnaast de specifieke trainingen PeuterPret, KleuterPret en Kidsclub.