Samen-werken aan uw gezondheid!

Fysiotherapie

Fysiotherapie

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Als je niet goed kunt bewegen, als je niet durft te bewegen. Als je meer moet bewegen, of als je moeite hebt met bewegen. De fysiotherapeut is er voor iedereen, van klein tot groot, van jong tot oud.

Veel klachten kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed. Daarbij kunt u denken aan pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten, zwelling van gewrichten, krachtsvermindering, bewegingsbeperking, stijfheid, problemen met bewegen, evenwichtsstoornissen, ademhalingsproblemen, vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering als gevolg van een andere onderliggende aandoening.
De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, training, advisering, coaching en/of begeleiding.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen

Preventie heeft als doel te zorgen dat mensen gezond blijven, door enerzijds de gezondheid te bevorderen en anderzijds de gezondheid te beschermen. Ook heeft preventie als doel ziekten en aandoeningen te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Onder preventie valt ook het voorkomen van complicaties. Preventie kan daarom een onderdeel vormen van een behandeltraject.
Fysiotherapie Den Ommelanden streeft er naar om een zo structureel en duurzaam mogelijk resultaat in een behandeltraject te bewerkstelligen.

Re-integratie

Soms vallen werknemers uit het arbeidsproces vanwege problemen aan het bewegingsapparaat. Fysiotherapie Den Ommelanden kan behulpzaam zijn bij het re-integratie proces.

Snelle interventie

De arbo- of bedrijfsarts heeft de mogelijkheid om cliënten rechtstreeks te verwijzen naar de fysiotherapeut. Dat is een uitkomst, wanneer snelheid van handelen gewenst is. Het sleutelwoord voor re-integratie is namelijk ‘snelheid’. Start een re-integratietraject niet snel genoeg, dan is de kans op succes aanmerkelijk kleiner. De ervaring leert dat snel en doelmatig ingrijpen het ziekteverzuim in een bedrijf drastisch kan beperken.

Fysergo

Fysiotherapie Den Ommelanden verleent zorg voor arbeidsgerelateerde klachten als Fysergo vestiging.
Fysergo helpt door een vroegtijdige analyse van lichamelijke klachten van werknemers in relatie tot hun functie en hun werk. Fysergo maakt samen met de verwijzer op tijd en op maat een begeleidingstraject voor herstel en voert dit uit. Uitgangspunt hierbij: "doen wat nodig is, niet meer en niet minder". Daarnaast helpt een Fysergo praktijk bedrijven met preventie programma's (lage rugklachten, RSI, etc) en ergonomie advisering (werkplekontwerp).

Fysergo is een landelijk reïntegratiebedrijf en beschikt over een netwerk van een 65 centra voor arbeidsfysiotherapie en re-integratie. Fysergo werkt aan kwaliteit door producten te onderbouwen met "best evidence based" protocollen en richtlijnen en handelt volgens een ISO 9001 management en informatiesysteem. Fysergo werkt samen met wetenschappelijke instituten als de Erasmus Universiteit en verzekeraars om haar producten te toetsen.

Multidisciplinaire trajecten

Fysiotherapie Den Ommelanden heeft veel ervaring met re-integratie trajecten, zowel mono- als multidisciplinair. We hebben goede samenwerkingsverbanden met eerstelijnspsychologen en diëtisten en werken daarmee veelal onder één dak samen. We hebben een breed scala aan diensten en expertise in huis. Dat maakt het mogelijk cliënten zo goed mogelijk te begeleiden naar een optimaal herstel.

Voorlichting

Op verzoek geven we voorlichting aan verenigingen, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties, gemeenten en bedrijven. Natuurlijk hangt het onderwerp samen met de dienstverlening van Fysiotherapie Den Ommelanden.